ÇEVREYE DUYARLIYIZ


YEŞİL ÇEVRE


SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK


GERİ DÖNÜŞÜM


YEŞİL ENERJİ

BARUT HOTELS POLİTİKASI

Tüm çalışanlarımız ile birlikte misafir memnuniyetini her şeyin üzerinde tutarak en iyi kalitede hizmet vermek otellerimizin ana hedefidir. Bu hedef doğrultusunda;

Barut Hotels tüm ürün ve hizmet süreçlerinde yasal gerekliliklere uymayı ilke edinmiştir.
Personelimiz en değerli varlığımızdır. Çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atacak riskleri en aza indirmek ve iş kazalarını önlemek için tüm süreçlerimizde sürekli iyileştirme yapılmakta ve son teknolojiler takip edilmektedir. Çalışanlarımızın eğitimi, insan haklarının korunması ve din, dil, ırk gözetilmeden eşit haklardan faydalanması vazgeçilmez kuralımızdır.
Misafirlerimiz var olma sebebimizdir. Her türlü kaynaktan gelen tüm misafir şikâyetlerini takip etmek, şikâyetleri çözümlemek ve misafirlerimizi bu konuda bilgilendirerek şikâyetleri kendimiz için fırsata dönüştürmek öncelikli değerlerimizdir.
Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak çevre kirliliğini önlenmek ve doğayı korumak, atıklarımızın miktarını azaltmak, geri dönüşümü sağlamak veya zararsız hale getirmek ana hedeflerimizdendir.
Barut Otelleri, enerji kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak ve enerji verimliliği konusunda sürekli iyileştirmeyi esas edinmiştir.
Kaliteli, gıda güvenliği ilkelerine uygun ürünler sunmak için gıda zinciri boyunca gıda güvenlik sistemini uygulamak, sürekli iyileştirmek ve tüm oteller genelinde hijyen şartlarını ön planda tutmak ortak prensibimizdir.
Çalışanlarına huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sağlayan yatırımcımız ve aynı hedefi paylaştığımız iş ortaklarımızın beklenti ve gereksinimlerini çok iyi tespit ederek, en uygun maliyet ile rakiplerimizden daha iyi hizmet vermek için çalışırız.
Satınalma Uygulamaları Yerel ekonomiye olan katkımızın farkındayız, bu sebeple tedarikçilerimizin ve hammaddelerimizin %95’i yereldir. Sürdürülebilir turizm için, daha az enerji, su, atık üreten, çevre dostu satınalma yaparız. Bu ilkeler ışığında ulusal ve uluslararası pazarda rekabet eden Otellerimiz, her zaman lider olabilmek için gereken kararlığı göstermekte, sürekli geliştirmekte ve kaynakları sağlamaktadır.
Çocukların korunması için herkesin sorumluluk taşıması gerektiğine inanıyoruz. Çocuk refahının ve çocukların her çeşit zarardan korunmasının son derece önemli olduğunu ve alakalı olduğumuz tüm çocukların fiziki ve zihinsel tacizden korunmasının temel görevimiz olduğunu biliyoruz. Bu ilkeler ışığında ulusal ve uluslararası pazarda rekabet eden otellerimiz, her zaman lider olabilmek için gereken kararlılığı göstermekte, sürekli geliştirmekte ve kaynakları sağlamaktadır.

ÇEVREYE KARŞI SORUMLULUĞUMUZ
SAYGI

Dünya’da saygın olabilmek için
çevreye ve Dünya’ya saygılıyız…

Barut Otelleri misafirlerinin konforundan taviz vermeden, su, elektrik, enerji, kimyasal, katı atık
miktarlarının kontrol altına alınması, çevreye ve doğal kaynaklara yönelik oluşabilecek zararın en aza
indirilmesi hedeflenmektedir.
Sürdürülebilir turizm ilkeleri ışığında aldığımız önlemler ile doğal kaynak kullanımı azaltılmış, toprağa,
suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesi ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için uygulamalar güncellenmiştir.

Geri Dönüşüm – Yenilenebilir Enerji

Tüm otellerimizde geri dönüşümlü malzemeler ayrıştırılmaktadır. Geri dönüşüm rakamlarımızı
paylaşmaktan gurur duyuyoruz.

2016 yılı içerisinde otel başına ortalama 5,3 ton kâğıt atığın geri kazanımı sağlamıştır. 1 ton kullanılmış kâğıt atığının geri dönüşümü sonucunda, 16 adet yetişmiş çam ağacı ve 85 metrekarelik ormanlık alan tahrip edilmeyecektir.

2016 yılı içerisinde otel başına ortalama 2,2 ton cam atığın geri kazanımı sağlanmıştır. Üretimde cam atıkların kullanılması halinde, yeni üretilen her 1 ton cam için 315 kg karbondioksit emisyonu engellenir.

2016 yılı içerisinde otel başına ortalama 1,6 ton metal atığın geri kazanımı sağlamıştır. 1 ton metal atığın geri dönüştürülmesi sonucunda 1300 kg hammadde tasarrufu sağlanır.

2016 yılı içerisinde otel başına ortalama 1,5 ton plastik atığın geri kazanımı sağlanmıştır. 1 ton plastik ambalaj atığının geri dönüşümü sonucunda 14000 KWH enerji tasarrufu sağlanmış olur. Barut Sorgun Sensatori turizm sektöründe Türkiye’nin en büyük “gri su arıtma sistemi” olan oteli…

Barut Sorgun Sensatori’de Tübitak ve Çevre Şehircilik Bakanlığı ile yapılan projeye istinaden kurulan gri su arıtma sistemi ile oteldeki lavabo ve duşlardan çıkan sular toplanıp arıtılmakta ve bahçe sulamasında kullanılmaktadır. Sistemimizin kapasitesi 100 m3/gündür, yani günde 100.000 lt gri suyu arıtıp, sağlıklı bir şekilde tekrar kullanabilir hale getirilir. Yapılan çalışmalar misafir başına günlük ortalama 110 lt gri suyun üretildiğini göstermektedir.

Barut B Suites, Barut Lara, Barut Arum, Barut Hemera, Barut Sorgun Sensatori’de güneş panelleri mevcuttur ve sıcak su ihtiyacının bir kısmı bu panellerden sağlanmaktadır. Bu sayede bu otellerimizde doğal gaz tüketiminde ortalama % 5 oranında tasarruf yapılmaktadır.

GELENEĞE SAYGININ MARKA TEMSİLİ
BARUT HOTELS

Side Nympheum’da (Anıtsal Çeşme) yaz dönemi röleve, (bir yapının bütün boyutları), restitüsyon (bir yapının ilk tasarımına göre yapılan eklemelerin tarihi sırasına göre belgelenmesi) ve restorasyon (onarım) çalışmaları başladı. Anıtsal Çeşme’de röleve, restorasyon ve restitüsyon çalışmalarını Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) ve Barut Hotels ‘in katkılarıyla yapılıyor. Side girişindeki Anıtsal Çeşme’deki onarım ve restitüsyon çalışmalarını 5 yıldır ‘Tarih Günışığına Çıkıyor Projesi’ çerçevesinde aralıksız sürüyor. Üç dalda yapılan çalışmalar ile Roma döneminin muhteşem mimarisini gün yüzüne çıkacak. Anıtsal Çeşme’de dokuz çeşme bulunuyor. Bu çeşmeler Roma döneminde şehre girişin, Side’nin fiziki ve manevi temizliğinin sembolü. O dönem insanları şehre girerken ayaklarını 9 çeşmeden yıkayarak giriyor. Çalışmalar tamamlanınca şehrin Roma dönemi giriş kapısı ve görkemli 9 çeşme yeniden görülecek.

Side’yi dünya gündemine taşımak için restorasyon çalışmalarını sonuna kadar destekleyen Barut Hotels, geçmişe ve geleneğe saygının bir anıtı olarak marka şahitliğini yapmanın misyonunu taşıyor.

B-SUITES SÜRDÜREBİLİRLİK RAPORU

2007 Mayıs ayında faaliyetine başlayan Barut B Suites’te, bugüne kadar geri dönüşümlü malzemeler ayrıştırılmaktadır. Geri dönüşüm rakamlarımızı paylaşmaktan gurur duyuyoruz.

Yaklaşık 52 ton kâğıt-karton atığın geri kazanımı sağlamıştır. 2.8 ton kullanılmış kâğıt atığının geri dönüşümü sonucunda, 45 adet yetişmiş çam ağacı ve 238 metrekarelik ormanlık alan tahrip edilmeyecektir.

Yaklaşık 38 ton cam atığın geri kazanımı sağlanmıştır. Üretimde cam atıkların kullanılması halinde, yeni üretilen her 1 ton cam için 315 kg karbondioksit emisyonu engellenir.

Yaklaşık 16 ton metal atığın geri kazanımı sağlamıştır. 1 ton metal atığın geri dönüştürülmesi sonucunda 1300 kg hammadde tasarrufu sağlanır.

Yaklaşık 22 ton plastik atığın geri kazanımı sağlanmıştır. 1 ton plastik ambalaj atığının geri dönüşümü sonucunda 14000 KWH enerji tasarrufu sağlanmış olur.

2016 yılında yaklaşık 2560 kg bitkisel atık yağ geri dönüşüm firmasına teslim edilmiştir.

Barut B Suites’te 100 adet güneş paneli mevcuttur ve sıcak su ihtiyacının bir kısmı bu panellerden sağlanmaktadır. Bu sayede otelimizde LNG tüketiminde ortalama % 20 oranında tasarruf yapılmaktadır.

BARUT B SUITES ÇEVRE İLERLEME
RAPOR/ DEĞERLENDİRME

BARUT B SUITES’de 2016 gerçekleştirilen faaliyetlerimiz sonucu, harcanan kaynaklar ile ilgili bilgi ve sonuçlar aşağıda yer almaktadır.

İlerleme raporu ELEKTRIK – MAZOT – SU – LNG – KLOR – ASIT – DİĞER KİMYASALLAR – KAZAN, KAYA TUZU TÜKETİMİ – KAZAN, DİĞER KİMYASALLAR – AKARYAKIT kullanımına odaklanmıştır.

Çevre sürdürülebilirlik açısından yapılan çalışmaların somut sonuçları, ekteki tablo ve grafiklerle yıllık bütçe, gerçekleşen tüketim, kişi başına düşen maliyetler ve 2015-2016 yılları kıyaslamaları ile belirtilmiştir.

Değerlendirme;

• 2016 yılını 2015 yılı ile kıyaslayarak; her ne kadar yıllık elektrik tüketimi ve su tüketimi, LNG azalmış olsa da kişi başına düşen tüketim miktarı artmıştır. Bunun nedeni ise 2015’te konaklayan misafir sayısının 2016’dan daha fazla olmasıdır.

• Mazot tüketimimizde belirgin azalma görülmektedir.

• Havuz Asit, Havuz Diğer tüketim miktarlarını etkileyen etkenler Şöyledir,

Hava sıcaklığı, havuz kullanımı, havuz suyunun sirkülasyonu, şebeke suyunun sertlik değerleri, suyun şebeke üzerinden çamurlu gelmesi.
Bu etkenler 2016 yılında Havuz Asit, Havuz Diğer gibi ihtiyaçların daha fazla tüketilmesine neden olmuştur.

RAPORUN TAMAMINI İNDİR

BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI
EVSİZ HAYVAN DOSTLARIMIZ

Kuş evleri
Otellerimizi evi olarak sahiplenen kuşlar için “ahşap kuş evleri” yapılmıştır. Kuş evlerimiz periyodik olarak kontrol edilmektedir. Yavrulama yaptıkları zaman yemleme yapılmaktadır.

Kedi evi
Ev olarak otellerimizi sahiplenen kediler için otelimizin girişinde kedi evi bulunmaktadır.

• Santral yazıcı sisteminin kaldırılıp, bilgisayar üzerinden kontrolünün yapılmasına başlanmıştır (2017)
• Bahçe Damlama sulama sisteminde arızalanan bölümlerin değiştirilmiştir (2016)
• Lobby TV leri daha az enerji harcayan LED tv ler ile değiştirildi.(2017)
• Havuz sistemleri ve genel mekân ısıtma soğutma amacıyla ısı pompalarının ilave edilmesi (2017)
• Mutfak mevcut floresan aydınlatmalarının Led aydınlatma ile değiştirilmesi (2017)
• Otellerimizde oda balkon kapısının açılması halinde ısıtma/soğutma sistemi otomatik olarak kapanmaktadır.
• Misafirlerimiz odayı terk ettikten sonra elektrik enerjisinin kesilmesini sağlayan sistem kullanılmaktadır.
• Odalarda havlu ve çarşaf değişimleri misafir talepleri doğrultusunda gerçekleştirilmekte ve bu konuda misafirlere bilgi verilmektedir. Misafirin talebi olmaması halinde her iki günde bir değişim yapılmaktadır.
• Odalar ve genel mahallerde kullanılan pencerelerde ısı yalıtımı amacıyla çift cam tercih edilmiştir.
• Misafir odalarında yer alan buzdolapları ısınmayı engellemek amacıyla doğrudan güneş ışığı almayacak şekilde konumlandırılmıştır.
• Oda banyo lavabolarında düşük debili (5 lt/dk) özel armatürler tercih edilmiştir. Tüm armatürler perlatörlüdür.
• Oda duşlarında düşük debili (10 lt/dk) özel duş başlıkları tercih edilmiştir. Tüm duş başlıkları perlatörlüdür.
• Genel mekân tuvaletlerinde fotoselli pisuarlar mevcuttur.
• Misafirlerimizin okudukları ve elden çıkarmak istedikleri kitap, dergi ve gazeteleri çöpe atmamaları, otel içindeki kitap okuma alanımıza bırakmaları konusunda bilgilendirme yapılmaktadır. Aynı şekilde okumak istedikleri kitap, dergi, gazeteleri kitaplığımızdan seçerek almaları konusunda misafirler yönlendirilmektedir.
• Misafirlerimiz, kullandıkları tıbbi atıklar, enjektörler ve boş ilaç kutuları, tıbbi atıkların toplanması konusunda eğitimli personelimiz bunları çevreye ve insana zarar vermeyecek şekilde toplamaktadır.
• Ömrünü tamamlamış piller için “Atık Pil Kutularımız” bulunmakta ve misafirler eğer var ise kullanılmış pillerini buraya atması konusunda yönlendirilmektedir.
• Misafirlerimizin geri dönüşümlü atıkları için genel mekânlara geri dönüşüm kutuları yerleştirilmiştir.
• Misafirlere şehir gezisi sırasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları önerilmekte ve güzergâhlar konusunda bilgilendirilme yapılmaktadır.
• Yaz kış saatlerine göre aydınlatma zamanları ayarlanır.
• Yerel ekonomiye olan katkımızın farkındayız, bu sebeple tedarik edilen ürünlerin % 95’e yakın çok büyük bir kısmı yerel pazardan tedarik edilmektedir.
• Isıtma sistemi pompaları, hidrofor pompaları ve ana klima santrallerinde bulunan frekans invertörleri sayesinde elektrik tüketimi düşürülmektedir.
• Tüm otellerimizin atık suları Atık Su Arıtma Tesislerine bağlıdır.
• Barut otellerinde elektronik iletişim (e-broşür, e-flyers, e-newsletter, e-kart vs) kanalları tercih edilmektedir.
• Otellerimizde tüm broşür ve tanıtım ürünlerinin basımında geri dönüşümlü kâğıt kullanılmaktadır.
• Sosyal sorumluluklarımız kapsamında tüm personelimizin katılımı ile halk plajları ve ormanlık alanlarda sezon sonu ve sezon başında “mıntıka temizliği” aktiviteleri düzenlenmektedir.
• Barut B Suites içinde misafirlerin bıraktıkları kıyafetlerin Sosyal Markete ulaştırılıp ihtiyaç sahipleriyle buluşturulması.
• Manavgat Huzur Evinin dünya yaşlılar gününe istinaden ziyaret edilmesi.
• Otellerimizde içinde kullanılan tüm yangın tüpleri ve endüstriyel soğuk hava odalarında ozon tabakasına zararlı CFC (Chlorofluorocarbon) gazları kullanılmamaktadır.
Burslar
• 40 öğrenciye burs verilmiştir.
• Burs verilen 40 öğrenci otellerimizde ağırlanmıştır.
• Ramazan ayında tüm personele ramazan paketi yardımı yapılmaktadır.
• Okula giden çocuğu olan tüm personel çocuklarına defter, kalem, kırtasiye vb. yardımı yapılmaktadır.
• Side festivali sponsorluğu üstlenilmiştir.
• Kepez İlçe emniyet müdürlüğü bina yapımına katkıda bulunulmuştur.
• Çocuk esirgeme kurumu çocuklarına yemek verilmiştir
• Manavgat Anadolu Lisesi inşaatına katkıda bulunulmuştur.
• Sahil yolu otel sınırlarını kapsayan bölümlerin bakımı, temizliği vb. Side Belediyesi yeni bina kaba inşaatına katkıda bulunulmuştur.
• Manavgat İlçe Emniyet müdürlüğü bina yapımına katkıda bulunulmuştur.
• Van depremzedelerinden Lara Polis evinde ağırlananlara ihtiyaçlarının karşılanması, ayni yardım yapılmıştır.
• Jandarma vb. kurumlara yardım yapılmaktadır.
• Side’deki tarihi Dokuz Çeşme kazısına sponsor olunmuştur. Side antik kent kalıntılarından Dokuz Çeşme’nin yeniden yapılandırılması için 2010 yılında maddi yardım ve katkı kontrol ekibine belirli dönemlerde tesislerimizde ücretsiz konaklama imkânı sağlanmıştır.
• Sabiha Gökçen Ana Okulu kardeş eko okulumuz olarak belirlenmiş ve ortak çalışmalar yürütülmeye başlanmıştır.

Okullara yardım:
• Side’de BARUT grubunun yaptırdığı Ali İhsan BARUT İlköğretim okulunun bakım, onarım ve bahçe peyzaj işleri yapılmaktadır.
• Gündoğdu köyünde BARUT grubunun yaptırdığı Duriye DURAN ilköğretim okulunun bakım, onarım ve bahçe peyzaj işleri yapılmaktadır.
• Her iki okuldan belirli dönemlerde öğrencilere otellerde kermes ve pilav günü düzenlenmektedir.

• Evrenseki Belediye Spor ve Antalya Spor’a yardım yapılmıştır.
• Fethiye Belediye Spor’ a yardım edilmiştir.
• Fethiye Çocuk Bakım evine yardım edilmiştir.
• Yeni yapılan Side Kumköy Jandarma Karakolu inşaatına ayni yardım yapılmıştır.
• Side Belediyesi sahil yürüme yolu için bakım onarım ve peyzaj yardımı yapılmıştır. 2010 yılında açılan 3500 m’lik Side batı sahil yürüme yolunun otellerimiz önüne denk gelen tkr. 320 metrelik bölümünün bakım ve temizliği ile mevsimlik çiçeklerin bakımı ve peyzaj düzenlemesi konularında belediyeye yardımcı olunmaktadır. Grubumuza ait otellerin sağ veya sol tarafında bulunan plaja inen yolların temizliği ve bakımı konusunda belediyeye yardımcı olunmaktadır.
• Manavgat Aşçılar derneğine sponsor olunmuştur.
• Manavgat Meslek Yüksek Okuluna sponsor olunmuştur.
• Kızılay kurumuna personel ve yöneticilerin katıldığı kan bağışı yapılmıştır.
• Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasının yaptırdığı Manavgat Turizm envanteri anketine katılım ve destek verilmiştir.
• Akdeniz üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği kapsamında 2014 – 2015 eğitim yılında faaliyetine başlayacak olan Üniversite uygulama otelinin inşaatı yapılmıştır.
• 2014 – 2015 Antalya uluslararası Piyano Festivali – 2015 ve  2014 yıllarında konaklamaları, açılış ve kapanış partisi, Indila Konseri sponsoru olunmuştur.
• 2014 Antalya Gönüllüleri Derneği kermesine sponsor olunmuştur.
• 2014 Antalya Tanıtım vakfı banket organizasyonuna sponsor olunmuştur.
• 2014 Lösev banket organizasyonuna sponsor olunmuştur.
• 2014 Wiener Strausse Avusturya konsolosluğu konserine sponsor olunmuştur.
• 2015 Şubat ayında Barut Kemer Otel serbest dalış rekor denemesine sponsor olmuştur.
• 2015 Devlet tiyatro konaklamalarına sponsor olunmuştur.
• 2015 Muratpaşa Belediyesi Turunç Masa eğitimine sponsor olunmuştur.
• 2015 Eylül Down sendromlu çocuklara banket organizasyonuna sponsor olunmuştur.
• 2015 29 Ekim Cumhuriyet Balosu Galasına sponsor olunmuştur.
• 2015 Kasım Karikatür yarışması ödül törenine sponsor olunmuştur.
• 2015 Kasım Engelli çocuklar yararına Akra Barut Resim Sergisi düzenlenmiştir.
• 2016 Haziran ayında Kemer İlçesi Güvenlik Hizmetlerini Geliştirme Derneğine bağış yapılmıştır.